AZSUNNAH MADINAH.MYREADYWEB.COM


                               

                         

สถิติ
เปิดเมื่อ12/10/2011
อัพเดท8/09/2017
ผู้เข้าชม76252
แสดงหน้า116491
ปฎิทิน
June 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
คำค้น
จดหมายข่าว
อัซซุนนะฮฺโพล
สินค้าแนะนำ
สินค้าขายดี
สินค้า
ของขวัญแด่ผู้ป่วย โดยอาจารย์ตอฮา อับดุลเลาะห์

ของขวัญแด่ผู้ป่วย โดยอาจารย์ตอฮา อับดุลเลาะห์
อ้างอิง อ่าน 1724 ครั้ง / ตอบ 22 ครั้ง
  โดยอาจารย์ตอฮา(เจริญ) อับดุลเลาะห์ รอฮิมะฮุลลอฮฺ ตะอาลา
คำปรารภ
การสรรเสริญทั้งมวลล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาลนี้
ขออัลลอฮฺทรงประทานพรและความดีต่างให้แด่ ท่านนบีของพวกเรา คือ ท่านนบีมุฮัมมัด
ผู้เป็นบ่าวและเป็นรอซูล ซื่อสัตย์ของอัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงประทานพรแด่ท่านรอซูล
แด่วงศ์วานของท่านและแด่บรรดาสาวกของท่านทั้งมวล และขอพระองค์อัลลอฮฺทรงประทาน
ความดีงามที่เป็นมงคลอันมากมายแด่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ด้วย
พี่น้องผู้อ่านที่รักทุกท่าน ผมได้อ่านแผ่นพับ 2ชุด ชุดแรกนั้นเขียนโดย เชค อับดุลอะซีซ
อิบนุ อับดุลลอฮฺ อิบนุ บ๊าซ รอฮิมะฮุลลอฮฺ ตะอาลา อดีดผู้ชี้ขาดปัญหาทั่วไป
และประทานคณะอุละมาอฺอาวุโส สำนักวิจัยทางวิชาการและชี้ขาดปัญหาศาสนา แห่งราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย ส่วนชุดที่ 2 เขียนโดยอุละมาอฺอาวุโสที่โลกมุสิมรู้จักท่านดีเช่นเดียวกัน ท่านคือ
เชค มุฮัมมัด อิบนุ ซอและฮฺ อัลอุซัยมีน รอฮิมะฮุลลอฮฺ ตะอาลา
เป็นอดีดกรรมาธิการ คณะอุลามะอฺอาวุโส และเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์อิสลาม
มหาวิทยทลัย อัลกอซีม ราชอาณาจักร์ซาอุดิอารเบีย
 
 
preecha p.r.ma@hotmail.com [115.87.121.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57
ท่านคือผู้ที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือก
1
อ้างอิง
 เมื่อผมอ่านจบแล้ว ผมรู้สึกว่าผมได้รับประโยชน์ และคิดว่าน่าจะมีคุณค่าแก่พี่น้องมุสลิมของเรา
พอสมควรถ้าได้มีโอกาศถ่ายทอดต่อไปสู่พวกเขา อย่างน้อยก็ได้มีความรูีศึกที่ดีต่อ อัลลออฺ ตะอาลา
อีกด้วยเมื่อคิดถึงจุดนี้ ก็เลยเริ่มนำมาแปลทีละเล็กทีละน้อย ในขณะเดียวกันก็เกรงว่าจะทำได้ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์เท่าที่ควรแต่ก็ไม่เลิกล้มความตั้งใจเดิม ในที่สุดก็ได้แปลและเรียบเรียงจนเสร็จเรียบร้อย
และได้จัดพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม
ดังที่ท่านกำลังถืออยู่ในมือของท่านขณะนี อัลฮัมดุลิลลาฮฺ
แต่ก่อนที่หนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้จะออกมาเป็นรูปเล่มได้นั้น ผมได้รับความร่วมมือ และได้รับความช่วยเหลือ
อย่างจริงใจและมากมายจาก อาจารย์มาลิก โยธาสมุทร และอาจารย์ซะละมะห์ อับดุลเลาะฮฺ ที่ได้จัดพิมพ์
ต้นฉบับ ตรวจทานพิสูจน์อักษร ซ้ำแล้วซ้ำอีก อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ผมไม่มีอะไรจะตอบแทน นอกจากขอ
ต่ออัลลอฮฺ ตะอาลาได้ทรงตอบแทนความดีงาม ณ ที่พระองค์แด่อาจารย์ทั้งสองด้วยเถิด
สุดท้ายนี้ผมขอวิงวอนต่ออัลลออฺ ตะอาลา ได้ทรงประทานแนวทางที่เที่ยงตรงแห่งพระองค์
ซึ่งเป็นแนวทางที่พระองค์ทรงประทานผ่านท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ของพระองค์มาอีกทอดหนึ่ง
และขอให้อัลลอฮฺ ตะอาลาทรงให้ทุกท่าน มีสุขภาพและพลานามัยมี่สมบูรณ์ และมีความสุขทั้งใน
โลกนี้และโลกอาคีเราะฮฺด้วย อามีน
อาจารย์ เจริญ(ตอฮา) อับดุลเลาะห์
 
 
preecha p.r.ma@hotmail.com [124.122.160.xxx] เมื่อ 19/12/2012 17:18
ท่านคือผู้ที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือก
2
อ้างอิง
 คำนำ
บรรดาการสรรเสริญทั้งมวลล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณาปราณี
ผู้ทรงรอบรู้ในทุกสภาพการณ์ ผู้ทรงเอ็นดูเมตตา ทรงปราณีต่อบรรดาบ่าวของพระองค์
ขณะประสบกับการกลัดกลุ้มกระวนกระวายใจและเศร้าโศกเสียใจ พระองค์ทรงสัญญาแก่บรรดา
ผู้ที่อดทนว่า พวกเขาจะได้รับภาคผลรางวัลตอบแทน  โดยมิอาจคำนวณนับได้ถ้วนทั่ว
ข้าพเจ้าขอปฎิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆร่วมกับพระองค์
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งกิจการทั้งปวง
และ ข้าพเจ้าขอปฎิญาณว่า ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นั้น
เป็นบ่าวและเป็นรอซูลของพระองค์ ที่อดทนต่อสิ่งที่อัลลอฮฺทรงกำหนดให้ประสบแก่ท่าน
อดทนในการเชื่อฟังปฎิบัติตามพระองค์ และอดทนต่อการทำร้ายของผู้คนที่มีต่อท่าน
ขออัลลอฮฺตะอาลา ทรงศอละวาตแด่ท่านนบี และบุคคลในครอบครัวของทาน(อาลีฮี)ตลอดจน
บรรดาศอหะบะฮฺของท่าน รวมไปถึงบรรดาผู้ที่ดำเนินตามท่านด้วยดี
ขอความสันติสุขและความปลอดภัย จงประสบแด่ท่านเหล่านั้นทั้งมวลด้วยเถิด
 
 
preecha p.r.ma@hotmail.com [124.122.160.xxx] เมื่อ 19/12/2012 17:18
ท่านคือผู้ที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือก
3
อ้างอิง
 ท่านพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลาย จงเกรงกลัวอัลลอฮฺ ตะอาลา เถิด พึงทราบเถิดว่า การอดทนนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาที่มีความสำคัญในระดับสูง ประดุจดังเป็นศีรษะของร่างกาย ฉะนั้น
คนที่ไม่อดทนก็คือคนที่ไม่มีอิม่านนั่นเอง และผู้ใดที่พยายามที่จะอดทน อัลลอฮฺก็จะทรงให้เขามีความอดทน
และของขวัญอันมีค่าที่ผู้คนจะให้กันนั้น ไม่มีสิ่งใดจะมีค่าเท่ากับการเตือนกันให้มีความอดทน เพราะความ
อดทนนั้นเป็นคุณสมบัติของบรรดานบี และบรรดารอซูลที่ถูกส่งมา ดังคำดำรัสของ อัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ว่า
พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับรางวัลตอบแทนในการที่พวกเขาอดทน และพวกเขาจะได้พบกับการต้อนรับ
ด้วยถ้อยคำที่แสดงความเคารพ และคำกล่าวสะลาม
(อัลฟุรกอน 25 ..45)
อัลลอฮฺตรัสอีกว่า
และเราจะทดสอบพวกเจ้า ด้วยความชั่วและความดี และยังเราพวกเจ้าจะต้องกลับมา (อัลอันบิยาอฺ 21..35)
 
preecha p.r.ma@hotmail.com [124.122.160.xxx] เมื่อ 19/12/2012 18:22
ท่านคือผู้ที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือก
4
อ้างอิง
 คิดถึง ครูตอฮา
 
marwan [41.233.160.xxx] เมื่อ 20/12/2012 01:10
5
อ้างอิง
 อัสสะลามมุอะลัยกุม
คุณmarwan ครับอาจารย์ตอฮาเป็นอาจารย์ของผมที่สนิทกันมากผมไปบ้านท่านบ่อยๆในสมัยที่ท่าน
ยังมีชีวิตอยู่ ขณะนี้ท่านได้กลับไปหาอัลลอฮฺแล้ว สิ่งเดียวที่ผมทำได้ในตอนนี้นอกจากขอดุอาอฺ
ก็คือ หนังสือของท่านที่ให้ผมไว้ชื่อ ของขวัญแด่ผู้ป่วย ต้้งใจว่าจะพิมพ์ให้หมดเล่ม
ผลบุญจากหนังสือเล่มนี้วะกัฟไปถึงท่าน อินชาอัลลอฮฺ อามีน วัสสะลาม
 
preecha p.r.ma@hotmail.com [124.122.160.xxx] เมื่อ 20/12/2012 17:54
ท่านคือผู้ที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือก
6
อ้างอิง
 คำนำ
ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า
เป็นเรื่องน่าประหลาดเหลือเกินสำหรับผู้ศรัทธา(มุอฺมิน) แท้จริงเรื่องราวทั้งหมดของเขานั้น
ล้วนเป็นการดีสำหรับเขาทั้งสิ้น และไม่มีใครที่จะได้รับเช่นนั้น นอกจากผู้ศรัทธา(มุอฺมิน)
เท่านั้น กล่าวคือ หากมีความปลื้มปิติยินดีมายังเขา เขาก็กตัญญู และนั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขา
และหากมีความลำบากทุกข์ยากมาประสบกับเขา เขาก็อดทน นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาอีกเช่นกัน
บันทึกโดย มุสลิม
จากรายงานของอะบีฮุรอยเราะฮฺ รอฏิยัลลอฮฺ แจ้งว่า ท่านรอซูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า
ผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงประสงค์จะให้เขาได้รับคุณความดี เขาจะได้รับการทดสอบด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วย
บันทึกโดย มาลิก
 
 
preecha p.r.ma@hotmail.com [124.122.160.xxx] เมื่อ 20/12/2012 18:21
ท่านคือผู้ที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือก
7
อ้างอิง
อันที่จริง ตามปกติเราทุกคนก็ล้วนได้รับการทดสอบกันอยู่แล้วในรูปแบบต่างๆกัน แต่หากยิ่งถมทับด้วยอีก
บททดสอบแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มกำแพงแห่งอุปสรรคที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้น
ซึ่งสภาวการณ์เช่นนี้ ผู้เจ็บป่วย ย่อมทราบดีที่สุดถึงรสชาตแห่งความยากลำบาก ความเจ็บปวด
และความทุกข์ทรมาน
ท่านพี่น้องผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลาย หนังสือเล่มนี้แม้ไม่อาจผ่อนคลายความเจ็บปวดที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ได้
แต่หากได้มีส่วนช่วยเสริมแรงด้วนความอดทนให้ท่านได้ต่อสู้กับความเจ็บปวดและฝ่าฟันบททดสอบต่างๆ
ให้ผ่านพ้นไป ก็นับวาเป็นผลประโชน์แล้วไม่มากก็น้อย จากสาระที่บรรจุไว้ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งข้าพเจ้าขอมอบ
ให้เป็นของเยี่ยมไข้ เป็นของขวัญ และเป็นกำลังใจให้แด่ท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้าแด่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดให้ท่านหายป่วยด้วยเถืด ด้วยพระองค์นั้น เป็นผู้ทรงทำให้หายป่วย
ไม่มีการรักษาใดๆให้หายได้นอกจากการรักษาของพระองค์เท่านั้น
จากบ่าวผู้หวังในความกรุณาของอัลลอฮฺ
อามีน
 
 
preecha p.r.ma@hotmail.com [124.122.160.xxx] เมื่อ 20/12/2012 18:51
ท่านคือผู้ที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือก
8
อ้างอิง
บรรดาหะดีษที่ระบุถึงภาคผลที่จะได้รับอันเนื่องจากเจ็บไข้ได้ป่วย
จากการประสบกับเคราะห์กรรม และจากการอดทนต่อสิ่งที่มาประสบ
โดย
พณ เชค อับดุลอะซีซ อิบนุ อับดุลลอฮฺ อิบนุ บ๊าซ
อดีดผู้ชี้ขาดปัญหาทั่วไป และประทานคณะอุละมาอฺอาวุโส
สำนักวิจัยทางวิชาการ และชี้ขาดปัญหาศาสนา
แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
รอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลา
แปลและเรียบเรียงโดย
อาจารย์ เจริญ(ตอฮา) อับดุลเลาะห์
 
preecha p.r.ma@hotmail.com [124.122.160.xxx] เมื่อ 20/12/2012 19:39
ท่านคือผู้ที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือก
9
อ้างอิง
 มีรายงานจากท่านอบีอุรอยเราะฮฺ รอฎิยัลลอฮฺ และท่านอบีสะอิ๊ด อัลคุดรีย์ จาก
ท่าน นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า
ไม่มีมุสลิมคนใดที่ได้ประสบกับความเหน็ดเหนื่อย โรคภัยไข้เจ็บ ความวิตกกังวล ความเศร้าโศก
ความเจ็บป่วย และความโศกเศร้าเสียใจ หรือแม้จากหนามที่มันทิ่มตำเขา นอกจากอัลลอฮฺ
จะทรงลบล้างความผิดต่างๆให้แก่เขาด้วยกับสิ่งเหล่านั้น
บันทึกโดย บุคอรีย์ มุสลิม

 
 
preecha p.r.ma@hotmail.com [124.120.41.xxx] เมื่อ 21/12/2012 16:48
ท่านคือผู้ที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือก
10
อ้างอิง
 มีรายงานจากท่าน อิบนุ มัสอู๊ด รอฎิยัลลอฮฺ กล่าวว่า ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ได้กล่าวว่า ไม่มีมุสลิมคนใดที่ได้รับความเจ็บปวดจากโรคภัย หรือสิ่งอื่นนอกจากโรคภัย
นอกจากอัลลฮฺจะทรงให้ความผิดต่างๆของเขาร่วงหล่นลงไปด้วยสิ่งเหล่านั้น
ประดุจดังต้นไม้ที่ผลัดใบร่วงหล่นลงมาจากต้นของมัน
บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ มุสลิม
 
preecha p.r.ma@hotmail.com [124.120.41.xxx] เมื่อ 21/12/2012 18:50
ท่านคือผู้ที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือก
123