AZSUNNAH MADINAH.MYREADYWEB.COM


                               

                         

สถิติ
เปิดเมื่อ12/10/2011
อัพเดท8/09/2017
ผู้เข้าชม76266
แสดงหน้า116505
ปฎิทิน
June 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
คำค้น
จดหมายข่าว
อัซซุนนะฮฺโพล
สินค้าแนะนำ
สินค้าขายดี
สินค้า
การบันทึกอัลกุรอานในสมัยท่าน นบี

การบันทึกอัลกุรอานในสมัยท่าน นบี
อ้างอิง อ่าน 1701 ครั้ง / ตอบ 1 ครั้ง

สาเหตุประการหนึ่งต่อการบันทึกอัลกุรอานในสมัยท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็คือเป็นการเพิ่ม
เป็นการเสริมความแน่นอนต่อการรักษาอัลกุรอานจาก 2 ทางด้วยกันคือ( 1 จากวิธีการท่องจำ 2  บันทึก
เป็นตัวหนังสือ อัลกุรอานเป็นตัวบทที่มาจากอัลลอฮฺ ตะอาลา เป็นปฎิหาริย์ทั้งคำและการเรียบเรียง
บรรดาเหล่าศอหะบะฮฺ จึงทุ่มเทความสนใจ ความสำคัญ ทำทุกวิธีการ เพื่อจะรักษาให้พ้นจากการเปลี่ยนแปลง
โดยจะกระทำได้โดยการท่องจำและการบันทึกไปพร้อมๆกัน การบันทึกจะมาช่วยการท่องจำ โดยประโยชน์
ของการบันทึกจะปรากฎหลังการตายของท่าน นบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ขณะที่ศอหะบะฮฺเขียน
บันทึกอัลกุรอาน โดยเอาสิ่งที่มีการบันทึกในสมัยของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นหลัก
โดยในการรวบรวมจะมีแหล่งที่มาอยู่ 2 แห่งคือ การท่องจำและการบันทึกลงในวัสดุต่างๆด้วยเหตุดังกล่าว
อัลกุรอานจึงเป็นสิ่งที่มีรายงานที่ต่อเนื่องกับท่าน นบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ทั้งการท่องจำและการบันทึก

 
preecha p.r.ma@hotmail.com [110.169.248.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57
ท่านคือผู้ที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือก
1
อ้างอิง
 อัลกุรอานมีการบันทึกไว้ทั้งหมด และถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นเล่ม โดยมีสาเหตุดังนี้
1 อัลกุรอานมิได้ถูกประทานลงมาเป็นเล่ม หากแต่จะแยกทยอยลงมาให้ท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเวลามากกว่า 20 ปี การรวบรวมจะยังกระทำไม่ได้
ขณะที่วะฮี ยังมีการประทานลงอยู่
2 อัลกุรอานลงมา ประทานมาตามเหตุการณ์ตามสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม โดยบางอายะฮฺมีการยกเลิกในเวลาที่แตกต่างกันตามที่
อัลลอฮฺทรงประสงค์ หากมีการบันทึกอายะฮฺที่ประทานมาคั้งแรก ในเล่มเดียวกันตามลำดับ
ต่อมาเมื่อมันถูกยกเลิกไปก็จะต้องมีการเอาอายะฮฺดังกล่าวออกไปจะนำไปสู่การยากลำบาก
ยิ่งกว่าเนื่องเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการบันทึกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ถ้าหากไม่ทำอย่าง
ที่กล่าวแล้ว ก็จะเกิดการปะปน เกิดความสับสนไม่ทราบว่าอายะฮฺไหนมายกเลิก
อายะฮฺไหนถูกยกเลิกไปแล้ว
3 ไม่พบสาเหตุหนึ่งสาเหตุใดต่อการบันทึกอัลกุรอานเป็นเล่มเดียวเหมือนเช่นอย่างกับมี
สาเหตุที่จำเป็นในสมัยของท่านอบูบักร อัสซิ๊กดิ๊ก รอฎิยัลลอฮุอันฮุ ขณะที่อัลกุรอานได้ขาดหาย
ได้หมดไปกับการตายของผู้ที่ท่องจำในสงคราม และเช่นเดียวกันกับในยุคของท่านอุสมาน
บินอัฟฟาน รอฎิยัลลอฮุอันฮุ เกรงว่าความแตกต่างของผู้คนในการอ่านอัลกุรอาน
จะนำไปสู่เรื่องผิดพลาดในการอ่าน
 
preecha p.r.ma@hotmail.com [115.87.90.xxx] เมื่อ 31/12/2012 19:28
ท่านคือผู้ที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือก